• A. Nihat Berker (Yürütücü), Statistical Mechanics, MIT, 2021

  • Erdal Panayırcı (Yürütücü), TÜBİTAK projesi, 113E307 Görünür Işıkla Haberleşmede Fiziksel Katman Güvenliği, 2019-2022

  • Erdal Panayırcı (Türkiye Temsilcisi), Avrupa COST Projesi, CA19111 – European Network on Future Generation Optical Wireless Communication Technologies, 2020-2024

  • Özkan Karabacak (Eş-yürütücü), Quantum-Probabilistic Safe Decision Algorithms for Autonomy, Independent Research Fund Denmark, 2020

  • Özkan Karabacak (Yürütücü), Anahtarlamalı Sistemler İçin Minimum Bekleme Süresi Koşuluna Dayalı Yeni Bir Kontrolör Tasarım Yöntemi, TÜBİTAK, 2015-2017

  • Taner Arsan (Yürütücü), Ultra Geniş Band Sensörler kullanarak Yüksek Doğrulukta İç Mekan Konum Belirme ile Davranış Haritalama, Kadir Has Üniversitesi Bireysel Araştırma Projesi, 2017-2018

  • Ahmet Fatih Tabak (Eş-yürütücü), Fabrication of Optical-Vortex-Driven Micromotors, Max Planck Institute for Intelligent Systems, 2015-2017