Kadir Has Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Lisans Programı, günümüzde büyük önem kazanan ve makine, elektronik ve yazılım alanlarının sinerjik bir bileşimine ihtiyaç duyulan sensör teknolojileri, robotik, otomasyon gibi uygulamalara ağırlık vermektedir. 

Programın amacı, Proje Tabanlı Eğitim anlayışıyla dünya standartlarında nitelikli bir eğitim vererek,

  1. Evrensel değerler ve yetkinliklerle donanmış,
  2. Her türlü mühendislik problemine cesaretle eğilebilen, çok disiplinli ve projeye dayalı yaklaşımlarla çözüm getirebilen,
  3. Mekatronik mühendisliği için gerekli yazılım, donanım ve tasarım altyapısını edinmiş,
  4. Robotik, otomasyon, sensör teknolojileri ve benzeri konularda, araştırma-geliştirme, tasarım, proje geliştirme ve yönetimi ile ilgili görevler alabilen mühendisler yetiştirmektir.

Yurtiçindeki tüm ve yurtdışındaki çoğu mekatronik mühendisliği programları, büyük bir kısmı zorunlu olan ayrı ayrı dersler halinde yapılandırılır. KHAS Mekatronik Mühendisliği bölümümüz ise,

  1. Birinci yılda öğrenciye evrensel değer ve yetkinliklerin aktarılmasını,
  2. İkinci yıldan itibaren akademik ve profesyonel yetkinliklere yönelik çalışmaların başlamasını,
  3. Dört yıla yayılan, proje tabanlı bir eğitim modelini esas alır.

Bu yaklaşımda öğretilecek konular, sektörle işbirliği içerisinde belirlenecek mekatronik mühendisliği uygulamalarından örneklere dayalı projeler aracılığı ile işlenir. Ders planının ikinci yarıyılından başlayarak her dönem öğrencinin en az iki proje yapması, bu projelerdeki hedefe varacak şekilde edinmesi gerekli formasyonu sorgulaması ve o dönem içerisinde öğreneceği konularla bunu edinmesi sağlanır. Bu projelerin tanımlanmasında, yürütülmesinde ve değerlendirilerek notlandırılmasında programın endüstriyel paydaşları aktif olarak rol alır. Sonuç olarak programımız, evrensel değerler ve yetkinliklerle donanmış öğrencilere proje odaklı bir eğitim modeli ile mekatronik mühendisliği eğitimi verecek şekilde tasarlanmış yenilikçi bir programdır.

Bölümümüzün eğitim dili İngilizcedir.