TÜBİTAK 2232 Projesi Lisansüstü Araştırmacı İlanı (Wearable Haptic Bracelet)

Mekatronik Mühendisliği öğretim üyelerimizden Dr. Mine SARAÇ STROPPA tarafından yürütülmekte olan “Wearable Haptic Bracelet: Design and Integration for Augmented and Mixed Reality” başlıklı TÜBİTAK 2232 projesinde çalışmak üzere iki yüksek lisans öğrencisi, iki doktora öğrencisi, bir doktora sonrası araştırmacı 36 aya kadar süreyle burslu olarak desteklenecektir.

Projenin hedefleri şunlardır:

* Kullanıcılara sanal ortamdaki etkileşimlerine paralel olarak bilgilendirici ve inandırıcı güç geri bildirimi sağlayacak bileğe takılan dokunsal bir cihaz tasarlamak ve uygulamak,

* Motor teknolojileri, kontrol, kullanıcı hareketlerini takip etme ve görsel geri bildirim stratejileri açısından bu cihazın en iyi uygulamalarını araştırmak,

* Geleneksel veya önceden geliştirilmiş dokunsal geri bildirim senaryolarına kıyasla geliştirilen stratejilerin etkisini analiz etmek.

Projede çalışacak öğrencilerden beklenenler:

* Literatür taraması (insan-makine etkileşimi, dokunsal cihazlar, bileğe giyilen dokunsal cihazlar)

* Giyilebilir robotik cihazların tasarlanması

* Etkileşim ve manipülasyon görevlerinin gerçekleştirilebileceği bir sanal gerçeklik ortamının tasarlanması

* İnsan deneyleri gerçekleştirmek – bu esnada kullanıcıların hareketlerini ve tercihlerini gözlemleyip raporlamak ve veri toplamak

* İstatistiksel verileri analiz etmek, bu verileri görsel tablo ve grafiklerle ifade etmek

* Proje takip raporları, proje takip toplantıları ve akademik makalelerin yazımı konusunda aktif olarak görev almak

Öğrenciler akıcı derecede İngilizce bilmeli ve robotik, kontrol sistemleri, mekanik tasarım, programlama, insan-makine etkileşimi, çalıştırma sistemleri veya sanal gerçeklik alanlarından en az birinde eğitim/öğretim geçmişine ve/veya araştırma deneyimine sahip olmalıdır. Tezlerini bu projenin üzerine geliştirmek isteyen araştırmacıların başvurmaları da tavsiye edilir. Öğrencilerin sağlıklı insan deneyleri yürütme konusunda deneyimlerinin olması da büyük bir avantaj olacaktır.

İlgilenen öğrencilerin 1 Ağustos tarihinden önce mine.sarac@khas.edu.tr adresine özgeçmişlerini göndermelerini gerekmektedir.

İlk değerlendirmeyi geçen öğrenciler, görüşme detayları ile ilgili e-mail alacaklardır.